МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Указания към бенефициерите по ФУМИ и ФВС 2014-2020 за прилагане на методика за изчисляване на реалната употреба на оборудване или имущество за целите на проекта при наличие на възможна смесена употреба

11 яну 2017

Указания към бенефициерите по ФУМИ и ФВС 2014-2020 за прилагане на методика за изчисляване на реалната употреба на оборудване или имущество за целите на проекта при наличие на възможна смесена употреба

 17 юли 2017 | 14:11