МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за съгласуване на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2017 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националните програми на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд "Вътрешна...

30 ное 2016

Покана за съгласуване на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2017 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националните програми на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд "Вътрешна сигурност"

Покана за съгласуване на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2017 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националните програми на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд "Вътрешна сигурност"

В съответствие с чл.6 на Постановление №167 на Министерски съвет от 2016 г. Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ и по фонд „Убежище, миграция и интеграция“  публикува за предварително обсъждане проекти на Индикативни годишни работни програми за 2017 г.
Заинтересованите организации – държавни институции, неправителствени и международни организации и др. могат да представят своите бележки и предложения по публикуваните проекти в срок до 20 октомври 2016 г.
Бележките и предложенията следва да бъдат представени по електронна поща на електронен адрес – [email protected] или по официален път на хартиен носител на адрес – дирекция „Международни проекти“ ул.“Пьотр Перенсов“ №9, София 1000
Лице за контакт. Валентина Симеонова – вътрешен телефон: +982 (2) 74 12


Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност"

•  Бележки и предложения на структури на МВР и външни организации по Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност"

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

•  Бележки и предложения на структури на МВР и външни организации поПроект на Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

 17 юли 2017 | 14:11