МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Кампания за набиране на предложения (pledging exercise) за изпълнение на Специфични дейности по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

23 мар 2017

   Европейската комисия стартира кампания за набиране на предложения (pledging exercise) за изпълнение на Специфични дейности по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с краен срок за подаване на проектни предложения до края на работния ден на 21.04.2017 г. и общ бюджет на поканата 80 млн. евро.


2017-03-15_Annex-Specific_Action_Note-Return_2017_REV5

2017-03-15_Specific_Action_Note-Return_2017_REV5

 17 юли 2017 | 14:11