МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за съгласуване на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НП на Република България по ФУМИ и ФВС

02 окт 2017

Покана за съгласуване на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националните програми на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд "Вътрешна сигурност"


В съответствие с чл.6 на Постановление №167 на Министерски съвет от 2016 г. Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ и по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ публикува за предварително обсъждане проекти на Индикативни годишни работни програми за 2018 г. Заинтересованите организации – държавни институции, неправителствени и международни организации и др. могат да представят своите бележки и предложения по публикуваните проекти в срок до 23 октомври 2017 г.
Бележките и предложенията следва да бъдат представени по електронна поща на електронен адрес – [email protected] или по официален път на хартиен носител на адрес – дирекция „Международни проекти“ ул.“Пьотр Перенсов“ №9, София 1000
Лице за контакт. Валентина Симеонова – вътрешен телефон: +359 2 982 74 12

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност"

• Бележки и предложения на структури на МВР и външни организации по Проект на ИГРП за 2018 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НП на Р България по ФВС

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

• Бележки и предложения на структури на МВР и външни организации по Проект ИГРП за 2018 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НП на Р България по ФУМИ

 06 декември 2017 | 10:00