МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за съгласуване на проекти на ИГРП за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националните програми на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд "Вътрешна сигурност"

16 окт 2019

В съответствие с чл.6 на Постановление № 167 на Министерски съвет от 2016 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ и по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ публикува за предварително обсъждане проекти на Индикативни годишни работни програми за 2020 г. Заинтересованите организации – държавни институции, неправителствени и международни организации и др. могат да представят своите бележки и предложения по публикуваните проекти в срок до 5 ноември 2019 г.
Бележките и предложенията следва да бъдат представени по електронна поща на електронен адрес – [email protected] или по официален път на хартиен носител на адрес – дирекция „Международни проекти“, ул.“Пьотр Паренсов“ № 9, София 1000

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност"

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

 16 октомври 2019 | 16:32