МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020

30 авг 2019

На 10 септември 2019 г. дирекция „Международни проекти“-МВР ще проведе информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 година.
Ще бъде представена информация за процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: BG65ISNP001-5.015 „Развиване на ИТ решения за повишаване обмена на информация с други държави-членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащите органи“, съфинансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г.

Информационният ден ще започне в 10.00 часа в зала „Роял“ в център „Проджект лаб“, на адрес – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, ет. 3. Регистрацията на участниците ще започне от 09.30 часа.

Очакваме Ви!

програма
 30 август 2019 | 11:22