МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Национални документи

Заповед относно отмяна на Заповед рег.№ 8121з-1031/19.12.2014 г. относно създаване на организация за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или по други международни споразумения - 04.02.2021 г.

Заповед относно утвърждаване на методически указания за приемане на доставки, услуги и СМР по програми и проекти, финансирани със средства на ЕС по ФУМИ, ФВС и НФМ или по други международни споразумения - 20.06.2018 г.

Наръчник за допустимост на разходите по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност",версия 2/2016 г. - 07.10.2016 г.

Наръчник за допустимост на разходите по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" - 02.03.2016 г. 
Наръчник за допустимост на разходите по ФУМИ и ФВС (pdf формат)

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 6
- Анекси към Процедурен наръчник  - 08.06.2015 г.

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 5 (pdf - 1405k)
-
Анекси към Процедурен наръчник (rar - 1992k)

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 4 (pdf - 1459k)
-Анекси към Процедурен наръчник (rar - 2016k)

Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства на европейските фондове (pdf - 154k)

Процедури за верификация на разходите по Инструмента Шенген от управляващия орган преди сертифициране (rar - 122k)

Процедури за проверка на разходите по Инструмента Шенген от бенефициентите и СПР преди верификация на разходите от дирекция "Международни проекти" - МВР (rar - 134k)

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 3 (pdf - 1589k)
 -Анекси към Процедурен наръчник (rar - 2105k)

Заповед относно утвърждаване на методически указания за приемане на доставки, услуги и строително-монтажни работи по програми и проекти, финансирани със средства на ЕС или по други международни споразумения (pdf - 836k)

Заповед относно създаване на организация за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или други международни споразумения (pdf - 1701k)

Заповед относно създаване на организация за изпълнение на проекти, финансирани от бюджета на ЕС, в условията на Разширена децентрализирана система за изпълнение  (pdf - 80k)

Постановление №84 от 17 април 2007г. за оределяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на паричните потоци и за подпомагане изпълнението на Инструмента Шенген (pdf - 64k)

Правила за възстановяване на разходи по проекти по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници (pdf - 95k)

Правила за изпълнение на проекти , финансирани по Европейския фонд за връщане (ЕФВ) и Фонда за външните граници (ФВГ), когато Отговорният орган действа като изпълнителен орган (pdf - 88k)

Заповед относно създаването на организация за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или по друди международни споразумения (pdf - 404k)