МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и на...

17 фев 2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на МПД на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС - Дейност 6 на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници - ЗАТВОРЕНА

Електронна преписка № 406 от 17.02.2015 г.

Решение (pdf - 141k)

Обявление (pdf - 426)

Документация за участие (zip - 417k)

Техническа спецификация (pdf – 1 798)

Въпроси и отговори (pdf – 78k)

Техническа спецификация MS Word (doc – 547)

Въпроси и отговори (pdf - 69k)

Протокол от дейността на комисия и приложения - 17.03.2015 г.

Информация за отваряне на ценови оферти - 26.03.2015 г.

Протокол от дейността на комисия и приложения 2 - 09.04.2015 г.

Решение за класиране - 09.04.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - част 1 - 30.04.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - част 2 - 30.04.2015 г.

Освобождаване на банкова гаранция - 07.05.2015 г.

Окончателно плащане по договор - 12.09.2015 г.

Информация за приключване на договор - 12.10.2015 г.
 08 август 2017 | 17:16