МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Поддръжка на доставеното програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС – VIS и мрежата ...

20 ное 2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Поддръжка на доставеното програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС – VIS и мрежата за консултиране на визи VISION“ - ЗАТВОРЕНА

Електронна преписка № 378 от 21.11.2014 г.

Решение (pdf - 286k)

Обявление (pdf - 940k)

Документация за участие (rar- 485k)

Техническа спецификация (pdf - 2320k)

Решение за промяна  (pdf - 384k)

Документи, съдържащи промени (rar - 81k)

Въпроси и отговори (pdf - 104k) 05.12.2014 г.

Въпроси и отговори - 2 (pdf - 194k) 19.12.2014 г.

Решение за промяна - 2 (pdf - 333k)

Протокол от дейността на комисия (pdf - 149k)

Информация за отваряне на ценови оферти  (docx - 40k)

Протокол от дейността на комисията (zip - 3200k)

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител (pdf - 101k)

Освобождаване на банкови гаранции - 27.03.2015 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него - 31.03.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции 2 - 08.04.2015 г.

Окончателно плащане по договор - 11.09.2015 г.

Информация за изпълнението на договор - 12.09.2015 г.

 08 август 2017 | 17:16