МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електродомакинско оборудване, офис обзавеждане и мебелировка" финансирана по Дейност 8 на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници и техническа помощ на Ф...

20 мар 2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електродомакинско оборудване, офис обзавеждане и мебелировка" финансирана по Дейност 8 на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници и техническа помощ на Фонда за външните граници и Европейския фонд за връщане - ЗАТВОРЕНА

Електронна преписка № 414 от 20.03.2015 г.

Решение (pdf - 288k)

Обявление (pdf - 1060k)

Документация за участие  (rar- 797k)

Техническа спецификация - обособена позиция 1 (pdf - 257k)

Техническа спецификация - обособена позиция 2 (pdf - 561k)

Техническа спецификация - обособена позиция 3 (pdf - 255k)

Разяснения - 03.04.2015 г.

Разяснения 2 - 07.04.2015 г.

Протокол от дейността на комисия - 21.04.2015 г.

Информация за отваряне на ценови оферти - 05.05.2015 г.

Протокол от дейността на комисия 2 - 18.05.2015 г.

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 1 - 18.05.2015 г.

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 2 - 18.05.2015 г.

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 3 - 18.05.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - 05.06.2015 г.

Решение № 2 за определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 2 - 09.06.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - обособена позиция 1 - 12.06.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - обособена позиция 2 - 24.06.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - обособена позиция 3 - 24.06.2015 г.

Извършени плащания - обособена позиция 1 - 27.07.2015 г.

Допълнително споразумение - обособена позиция 1 - 28.07.2015 г.

Информация за изпълнение на договор - обособена позиция 1 - 28.07.2015 г.

Извършени плащания - обособена позиция 2 - 30.07.2015 г.

Информация за изпълнение на договор - обособена позиция 2 - 31.07.2015 г.

Извършени плащания - обособена позиция 3 - 04.12.2015 г.

 08 август 2017 | 17:16