МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмат: "Доставка на ИТ оборудване за нуждите на МВР"; Обособена позиция 1 -" Доставка на ИТ оборудване за Отговорния и Сертифициращия орган по ФВГ и ЕФВ; Обособена позиция 2 - "Дост...

31 мар 2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмат: "Доставка на ИТ оборудване за нуждите на МВР"; Обособена позиция 1 -" Доставка на ИТ оборудване за Отговорния и Сертифициращия орган по ФВГ и ЕФВ; Обособена позиция 2 - "Доставка на компютърна и офис техника по проект "Изграждане на авиобаза на ГДГП; Обособена позиция 3 - "Доставка на технически средства за нуждите на Дирекция "АФКОС"-МВР - ЗАТВОРЕНА

Електронна преписка № 416 от 31.03.2015 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

Техническа спецификация - обособена позиция 1

Техническа спецификация - обособена позиция 2

Техническа спецификация - обособена позиция 3

Протокол от дейността на комисия - 04.05.2015 г. 

Информация за отваряне на ценови оферти - 22.05.2015 г.

Протокол от дейността на комисия - 02.06.2015 г.

Приложения към протокола 1 - 02.06.2015 г.

Приложения кът протокола 1.1 - 02.06.2015 г.

Приложения към протокола 2 - 02.06.2015 г.

Приложения към протокола 3 - 02.06.2015 г.

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 1 - 02.06.2015 г.

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 2 - 02.06.2015 г.

Решение за прекратяване на обществена поръчка по Обособена позиция 3 - 02.06.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - Обособена позиция 1 - 22.06.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - Обособена позиция 2 - 22.06.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - обособена позиция 1 и 2 - 02.07.2015 г.

Допълнително споразумение - обособена позиция 1 - 28.07.2015 г.

Извършени плащания - обособена позиция 2 - 30.07.2015 г.

Информация за изпълнение на договор - обособена позиция 2 - 31.07.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - обособена позиция 2 - 06.08.2015 г.

Информация за изпълнение на договор - 06.08.2015 г.

Извършени плащания - обособена позиция 1 - 11.08.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - обособена позиция 1 - 12.08.2015 г.


 08 август 2017 | 17:16