МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геоинформационната дейност в ГДГП чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създава...

09 фев 2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геоинформационната дейност в ГДГП чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС“ - ЗАТВОРЕНА

Електронна преписка № 401 от 09.02.2015 г.

Решение (pdf - 3286k)

Обявление (pdf - 1879)

Документация за участие (zip - 486k)

Техническа спецификация (pdf – 1288k)

Променени документи - указания (doc - 168k)

Решение за промяна (pdf - 355k)

Протокол от дейността на комисия - 10.03.2015 г.

Информация за отваряне на ценови оферти  - 19.03.2015 г.

Протокол от дейността на оценителната комисия - 09.04.2015 г.

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка 09.04.2015 г.

Информация за банкови гаранции - 24.04.2015 г.

Освобождаване на банкова гаранция - 13.05.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - Част 1 - 22.05.2015 г.

Договор по ЗОП и приложененията към него - Част 2 - 22.05.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - 2 - 27.05.2015 г.

Извършени плащания - 11.08.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - 12.08.2015 г.

Информация за приключване на договор - 26.08.2015 г.

 08 август 2017 | 17:16