МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, финансирана по Дейност 16 на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници и Дейност 6 на Годишна програма 2013 на Европейския фонд за връщане, с предмет: "Доставка на специализиран...

25 фев 2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, финансирана по Дейност 16 на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници и Дейност 6 на Годишна програма 2013 на Европейския фонд за връщане, с предмет: "Доставка на специализирани автомобили" - ЗАТВОРЕНА

Електронна преписка № 409 от 25.02.2015 г.

Решение (pdf - 311k)

Обявление (pdf - 1100k)

Документация за участие (rar - 902k)

Техническа спецификация - об. позиция 1 (pdf - 1548k)

Техническа спецификация - об. позиция 2 (pdf - 331k)

Техническа спецификация - об. позиция 3 (pdf - 420k)

Техническа спецификация - об. позиция 4 (pdf - 588k)

Въпроси и отговори (pdf – 220k)

Техническа спецификация MS Word обособена позиция 1  (pdf – 239k)

Техническа спецификация MS Word обособена позиция 2 (pdf - 85k)

Въпроси и отговори (pdf - 68k) 20.03.2015 г.

Информация за отваряне на ценови оферти - 22.04.2015 г.

Протокол от дейността на комисия - 30.04.2015 г

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител - 30.04.2015 г.

Решение за прекратяване обособена позиция 1 - 30.04.2015 г.

Решение за прекратяване обособена позиция 3 - 30.04.2015 г.

Решение за прекратяване обособена позиция 4 - 30.04.2015 г.

Информация за банкови гаранции обособена позиция 2 - 15.05.2015 г.

Освобождаване на банкова гаранция обособена позиция 3 - 15.05.2015 г.

Освобождаване на банкова гаранция обособена позиция 4 - 15.05.2015 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него - обособена позиция 2 - 16.06.2015 г.

Освобождаване на банкова гаранция обособена позиция 2 - 19.06.2015 г.

Извършени плащания - 16.07.2015 г.

Извършени плащания 2 - 31.07.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - обособена позиция 2 - 06.08.2015 г.

Информация за изпълнение на договор - обособена позиция 2 - 06.08.2015 г.

 08 август 2017 | 17:16