МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Октрита процедура за възлагане на обществена поръчка, финансирана по Дейност 13 на Годишна програма 2013 с предмет: "Доставка на допълнителен брой дискове за надграждане на дисков масив за съхранение на данни" - ЗАТВОРЕНА

25 фев 2015

Електронна преписка № 410 от 25.02.2015 г.

Решение (pdf - 282k)

Обявление (pdf - 886k)

Документация за участие (rar - 319k)

Техническа спецификация (pdf - 195k)

Решение за промяна 10.03.2015 г.

Въпроси и отговори 10.03.2015 г.

Информация за отваряне на ценови оферти 31.03.2015 г.

Протокол от дейността на комисия и приложения - 21.04.2015 г.

Решение за класиране - 21.04.2015 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него - 14.05.2015 г.

Освобождаване на банкова гаранция - 19.05.2015 г.

Извършени плащания - 23.07.2015 г.

Информация за изпълнението на договор - 24.07.2015 г.

Освобождаване на банкови гаранции - 29.07.2015 г.

 

 08 август 2017 | 17:16