МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване капацитета на служителите в дирекция „Консулски отношения“ на МВнР и българските консулства“ – Дейност 11 на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници - ЗА...

21 окт 2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване капацитета на служителите в дирекция „Консулски отношения“ на МВнР и българските консулства“ – Дейност 11 на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници - ЗАТВОРЕНА

Електронна преписка № 373 от 24.10.2014 г.

Решение (pdf - 294k)

Обявление (pdf - 960k)

Документация за участие (zip - 454k)

Техническа спецификация (pdf – 789k)

Решение за промяна (pdf - 410k)

Променени документи (rar - 977k)

Въпроси и отговори (pdf - 149k)

Въпроси и отговори - 2 (pdf - 128k)

Въпроси и отговори - 3 (pdf - 118k)

Решение за прекратяване (pdf - 325k)


 08 август 2017 | 17:16