МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и...

08 фев 2016

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки - ОТВОРЕНА

Покана - 17.09.2015 г.

Документация за участие - 17.09.2015 г.

Техническа спецификация - 17.09.2015 г.

Методика - 17.09.2015 г.

Разяснения- 25.09.2015 г.

Протокол от дейността на комисия - 15.10.2015 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него - 29.10.2015 г.

Извършени плащания - окончателно - 08.02.2016 г.

 15 юни 2017 | 10:27