МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Предварителен контрол на обществени поръчки и верификация на разходи по фондове и програми, които ДМП-МВР управлява“, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

03 апр 2020

Електронна преписка № 506 от 03.04.2020


Информация за публикувана покана

Обява

Документация за участие

Техническа спецификация

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Протокол от дейността на комисията

Договор по ЗОП и приложенията към него - 06.08.2020 г.
 06 август 2020 | 14:30