МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на климатична и друга техника за нуждите на МВР"

20 фев 2019

Електронна преписка № 498 от 20.02.2019 г.


Информация за публикувана обява - 20.02.2019 г.

Обява - 20.02.2019 г.

Документация за участие - 20.02.2019 г.

Техническа спецификация - 20.02.2019 г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - 06.03.2019 г.

Протокол от дейността на комисия  - 05.04.2019 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него  - 30.04.2019 г.

 22 юли 2019 | 14:15