МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на климатична и друга техника за нуждите на МВР" - ПРЕКРАТЕНА

22 авг 2018

Електронна преписка № 494 от 22.08.2018 г.


Информация за публикувана обява - 22.08.2018 г.

Обява - 22.08.2018 г.

Документация за участие - 22.08.2018 г.

Техническа спецификация - 22.08.2018 г.

Въпроси и отговори- 03.09.2018 г.

Информация за удължаване  на първоначалния срок за получаване на оферти - 17.09.2018 г.

Протокол от дейността на комисия - 05.10.2018 г.

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка - 05.10.2018 г.

 05 октомври 2018 | 15:43