МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на климатична и друга техника за нуждите на МВР" - ПРЕКРАТЕНА

16 ное 2018

Електронна преписка № 496 от 16.11.2018 г.


Информация за публикувана обява - 16.11.2018 г.

Обява - 16.11.2018 г.

Документация за участие - 16.11.2018 г.

Техническа спецификация - 16.11.2018 г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - 29.11.2018 г.

Протокол от дейността на комисия  - 22.01.2019 г.

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка - 22.01.2019 г.

 22 януари 2019 | 17:09