МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на ИТ оборудване за нуждите на МВР“

02 апр 2018

Електронна преписка № 489 от 02.04.2018 г.

Решение - 04.04.2018 г.

Обявление - 04.04.2018 г.

Документация за участие - 04.04.2018 г.

Техническа спецификация - 04.04.2018 г.

Протокол от дейността на комисия - 17.05.2018 г.

Информация за отваряне на ценови оферти - 19.06.2018 г.

Протоколи от дейността на комисията - 04.07.2018 г.

Доклад от дейността на комисията - 04.07.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - 04.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - 21.08.2018 г.

Договор по ЗОП и приложенията към него  - 21.08.2018 г.

 21 август 2018 | 17:32