МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Спешна помощ

Указания за изпълнение на дейности в рамките на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0033, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 и HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност

Указания към бенефициерите по ФУМИ и ФВС 2014-2020 за прилагане на методика за изчисляване на реалната употреба на оборудване или имущество за целите на проекта при наличие на възможна смесена употреба - 11.01.2017 г.

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - неофициален превод на български език

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 1

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 2

 НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 3

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 4

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 5 

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 6

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 7   

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 8

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 9

НОМЕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 - изменение номер 10
 

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - неофициален превод на български език

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 1

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 2

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 3

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 4

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 5

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 6

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 7

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 - изменение номер 8