МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на външни експерти за оценка на подадени проектни предложения по покани за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност"

26 авг 2015

Покана

 04 юли 2017 | 14:29