МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на външни експерти за оценка на подадени проектни предложения по покани за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“

12 авг 2015

Покана

 04 юли 2017 | 14:29