МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на външни експерти за оценка на подадените проектни предложения по открити покани за предостаявне на безвъзмездна финансова помощ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014-2020 г.

27 юли 2015

Покана

 04 юли 2017 | 14:29