МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на външни експерти за оценка на подадени проектни предложения по покани за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 ...

14 юни 2016

Покана за набиране на външни експерти за оценка на подадени проектни предложения по покани за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г.


Покана - 14.06.2016 г.

 04 юли 2017 | 14:29