МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65AMNP001-1.011 „Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, настанени в центровете на ДАБ и наемане на допълнителен персонал за ДАБ“

09 апр 2021

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG65AMNP001-1.011 „Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, настанени в центровете на ДАБ и наемане на допълнителен персонал за ДАБ“

Заглавна страница - 09.04.2021 г.

Насоки - 09.04.2021 г.

Документация за кандидатстване - 09.04.2021 г.

Информация за получени предложения и становища - 09.04.2021 г.

 09 април 2021 | 15:39