МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Осъществяване на консекутивен и/или писмен превод и лeгализация по пет проекта“

24 юни 2020

Мисията на Международната организация по миграция в България набира оферти по

Процедура с предмет Осъществяване на консекутивен и/или писмен превод и лeгализация по проект, проект BG65AMNP001-2.004-0007-C01 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности по договор № 812108-77/11.10.2017, по проект BG65AMNP001-1.006-0001-C01 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017, проект BGAMNP001-1.006-0002-C01 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017,  проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г и проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01  „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г., финансирани със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН:  2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 24 юни 2020 | 14:05