МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана и сигурност в сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила…“

15 апр 2021

Мисията на Международната организация по миграция в България набира оферти по процедура с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана и сигурност в сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила на територията на Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанци в гр. София кв. Овча купел и кв. Военна рампа по проект BG65AMNP001-1.010-0002-C01 “Подкрепа за лица, търсещи убежище в България” договор № 812108-2/28.01.2021, финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН:  2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 15 април 2021 | 15:25