МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Избор на изпълнител за организиране на информационни сесии; организиране на заключителна работна среща; изработване на информационни материали и изработване видеоклип“

17 авг 2020

 

Мисията на Международната организация по миграция в България набира оферти по процедура с предмет: Избор на изпълнител за организиране на информационни сесии; организиране на заключителна работна среща; изработване на информационни материали и изработване видеоклип по проект BG65AMNP001-3.005-0003-C02 „Информация и консултиране за доброволно връщане“ договор №812108-61/09.10.2019 г., финансиран от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“  2014-2020 г. на ЕС

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН:  2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 

 17 август 2020 | 09:55