МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител по процедурата: “Определяне на изпълнител за длъжността експерт – координатор в Информационен център за мигранти гр.София“

20 яну 2020

Мисия на Международна организация по миграция в България набира оферти по

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет:  “Определяне на изпълнител за длъжността експерт – координатор в Информационен център за мигранти гр.София по проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017 г., финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.”

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН: 2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 20 януари 2020 | 17:07