МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител по процедурата: „Определяне на изпълнител за длъжността експерт за осъществяване на дейности по информиране за улесняване на интеграцията и културната адаптация на гражданите на трети страни.."

04 сеп 2019

Мисия на Международна организация по миграция в България набира оферти по

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: Определяне на изпълнител за длъжността експерт за осъществяване на дейности по информиране за улесняване на интеграцията и културната адаптация на гражданите на трети страни и повишаване информираността на българското общество по проект BG65AMNP001-2.004-0007-C1 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г., финансиран от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“  2014-2020 г. на ЕС.

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН: 2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 04 септември 2019 | 16:21