МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител по процедурата: „Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006-0003-C01 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището...“

19 авг 2019


Мисия на Международна организация по миграция в България набира оферти по

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет „Външен одит по проект BG65AMNP001-1.006-0003-C01 „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“ по договор №81210880/11.10.2017, проект BG65AMNP001-2.004-0007-C01 “Повишаване информираността на българското общество и мигрантските общности по договор № 812108-77/11.10.2017, по проект BG65AMNP001-1.006-0001-C01 “Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“ по договор № 812108-79/11.10.2017, проект BGAMNP001-1.006-0002-C01 “Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“ по договор № 8122108-81/11.10.2017, проект BGAMNP001-2.004-0006-C01 „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“ по договор № 812108-78/11.10.2017г и проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила“ договор №812108-99/14.11.2017 г., финансирани със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г.


Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за поканата

 19 август 2019 | 17:35