МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ - Публична обява за избор на изпълнител за длъжността експерт в мобилен екип - предоставяне на специализирани консултации за административно-правна подкрепа по проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01

07 фев 2020

Мисията на Международната организация по миграция в България набира оферти по

Процедура с предмет: Избор на изпълнител за длъжността експерт в мобилен екип - предоставяне на специализирани консултации за административно-правна подкрепа по проект BG65AMNP001-2.004-0005-C01“ Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила” по договор рег.№ 812108-99/14.11.2017 г., финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН: 2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 07 февруари 2020 | 15:32