МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

МОМ – Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изготвяне на комуникационна стратегия за провеждане на информационни кампании“ по проект BG65AMNP001-2.004.0007

13 юни 2019


Мисия на Международна организация по миграция в България набира оферти по

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет:  „Изготвяне на комуникационна стратегия за провеждане на информационни кампании“ по проект BG65AMNP001-2.004.0007 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г. финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:
Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за поканата

 18 юни 2019 | 14:51