МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

БЧК – Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково”

31 дек 2020

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково по най-малко следните въпроси: правни норми за свободно придвижване в рамките на ЕС ; продължаване срока на българските документи за пребиваване по Закона за чужденците; други възникнали правни въпроси”

Публична обява

Информация за обявата

 31 декември 2020 | 10:50