МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

БЧК – Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Разработване на Комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила...”

17 сеп 2019

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Разработване на Комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане”

Публична обява

Информация за поканата

 17 септември 2019 | 14:53