МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

БЧК – Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково” - 19.01.2021

19 яну 2021

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково по най-малко следните въпроси: правни норми за свободно придвижване в рамките на ЕС ; продължаване срока на българските документи за пребиваване по Закона за чужденците; други възникнали правни въпроси”

Публична обява

Информация за обявата

 19 януари 2021 | 11:46