МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

БЧК – Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково”

11 дек 2020

Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет: „Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково по най-малко следните въпроси: правни норми за свободно придвижване в рамките на ЕС ; продължаване срока на българските документи за пребиваване по Закона за чужденците ;други възникнали правни въпроси”

Публична обява

Информация за обявата

 11 декември 2020 | 15:09