МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Национални програми

          Индикативна годишна работна програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“


Индикативна годишна работна програма за 2022 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма по фонд "Убежище, миграция и интеграция" - 2014-2020 - 11.05.2022 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд "Убежище, миграция и интеграция" - 2014-2020 (изменена на 05.08.2021 г.) - 11.08.2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - 2014-2020 - 02.04.2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - 2014-2020 - 03.12.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 година за предоставяне на бизвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Убежище, миграция и интергация" (изменена на 22.11.2019 г.) - 22.11.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (изменена на 11.03.2019 г.) - 12.03.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - 27.11.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - (изменена на 21.11.2018 г.) - 27.11.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - (изменена на 05.09.2018 г.) - 10.09.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за 2018 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НП на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - 06.12.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Убежише, миграция и интеграция" - 31.01.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма по Фонд "Убежише, миграция и интеграция" - 29.11.2016 г.

Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма по Фонд "Убежише, миграция и интеграция" - 31.03.2016 г.

Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - 16.11.2015 г.

Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Национална програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - 14.08.2015 г.

         Национална програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26.11.2020 г. за изменение на Решение C(2015)1685 на Комисията за одобряване на националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г. - 26.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 04.05.2020 г. за изменение на Решение C(2015)1685 на Комисията за одобряване на националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г. - 28.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29.05.2019 г. за изменение на Решение C(2015)1685 на Комисията за одобряване на националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г. - 06.06.2019 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14.11.2018 г. за изменение на Решение C(2015)1685 на Комисията за одобряване на националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г. - 22.11.2018 г.

Решение C(2017) 8711 от 11.12.2017 г. за изменение на Решение C(2015)1685 на Комисията за одобряване на националната програма на България за подпомагане от ФУМИ - 2014 до 2020 г. - 15.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА C(2017) 5584 final от 3.8.2017 г. за изменение на Решение C(2015)1685 на Комисията за одобряване на националната програма на България за подпомагане от ФУМИ,2014-2020 - 12.09.2017 г.

Решение № C (2015) 9396 final на Европейската Комисия от 14.12.2015г. за изменение на Решение № C (2015) 1685 за одобряване на националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г. - 05.01.2016 г.

Решение № C (2015) 1685 final на Европейската Комисия от 19.03.2015г. за одобряване на националната програма на България за подпомагане от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода от 2014 до 2020 г. - 07.05.2015 г.