МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Информационен ден - 09.07.2020 г.

09 юли 2020

На 09 юли 2020 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ - МВР проведе информационен ден за директен бенефициент по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Целта на информационния ден е конкретният бенефициент да бъде запознат с условията за кандидатстване, в т.ч. допустими дейности, индикатори, резултати и целеви групи, както и други специфики и правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

На информационния ден беше представена информация по следната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
1. Представяне на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: BG65AMNP001-1.009 „Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, търсещи международна закрила и наемане на допълнителен персонал за ДАБ при МС“, съфинансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Програма
Изображения

 11 септември 2020 | 10:44