МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съфинансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 BG/AMIF – SO3 – NO1 – A1 „Развитие на системата за мониторинг на принудителното връщане”

16 май 2016

Заглавна страница - 12.05.2016 г.

Обява - 12.05.2016 г.

Насоки - 12.05.2016 г.

Документация за кандидатстване - 12.05.2016 г.

Списък с отхвърлени предложения - 29.06.2016 г.

Решение - 26.07.2016 г.

Информация за одобрен проект - 29.08.2016 г.

 04 юли 2017 | 14:32