МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съфинансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020: BG65AMNP001-1.003 "Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, ...

13 апр 2017

Процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съфинансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020: BG65AMNP001-1.003 "Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, обучение на преводачи и на социални работници; Предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод за търсещи закрила граждани на трети страни; Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди“

Заглавна страница - 13.04.2017 г.

Обява - 13.04.2017 г.

Насоки - 13.04.2017 г.

Документация за кандидатстване - 13.04.2017 г.

Информация за получени предложения и становища - 13.04.2017 г.

Списък с отхвърлени проектни предложения - 21.06.2017 г.

Решение за финансиране на проектно предложение - 26.07.2017 г.

Информация за одобрен проект - 1 - 03.08.2017 г.

Информация за одобрен проект - 2 - 03.08.2017 г.

 

 

 

 03 август 2017 | 16:43