МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65AMNP001-1.009 „Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, търсещи международна закрила и наемане на допълнителен персонал за ДАБ при МС“

24 юни 2020

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG65AMNP001-1.009 „Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, търсещи международна закрила и наемане на допълнителен персонал за ДАБ при МС“

Заглавна страница - 24.06.2020 г.

Насоки - 24.06.2020 г.

Документация за кандидатстване - 24.06.2020 г.

Информация за получени предложения и становища - 24.06.2020 г.

Решение - 01.09.2020 г.

Информация - 01.10.2020 г.

 09 октомври 2020 | 12:02