МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG65AMNP001-3.006 “Осигуряване на средства за оперативни разходи, изпълнение на принудителни административни мерки и сътрудничество с консулски служби..."

22 ное 2019

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG65AMNP001-3.006 “Осигуряване на средства за оперативни разходи,  изпълнение на принудителни административни мерки и сътрудничество с консулски служби на трети страни в Р България”

Заглавна страница - 22.11.2019 г.

Насоки - 22.11.2019 г.

Документация за кандидатстване - 21.12.2019 г.

Разяснения по процедура - 04.12.2019 г.

Разяснения по процедура - 05.12.2019 г.

Насоки променени - 10.12.2019 г.

Разяснения по процедура - 11.12.2019 г.

Разяснения - 16.12.2019 г.

Решение за финансиране на проектно предложение - 14.01.2020 г.

Информация за одобрен проект - 05.02.2020 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 07.02.2020 г.

Информация за одобрен проект 2 -  28.02.2020 г.

Информация за одобрен проект 3 - 28.02.2020 г.


 28 февруари 2020 | 16:36