МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG65AMNP001-1.007 “Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на наличния капацитет за настаняване на търсещи закрила граждани на трети държави”

07 дек 2018

Заглавна страница - 07.12.2018 г.

Насоки - 07.12.2018 г.

Документация за кандидатстване - 07.12.2018 г.

Информация за получени предложения и становища - 07.12.2018 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 12.02.2019 г.

Информация за одобрен проект - 25.02.2019 г.

 25 март 2019 | 15:17