МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-2.007 “ Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави.

24 апр 2020

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-2.007 “ Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането  на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане“

Заглавна страница - 24.04.2020 г.

Обява - 24.04.2020 г.

Насоки - 24.04.2020 г.

Документация за кандидатстване - 24.04.2020 г.

Информация за получени предложения и становища - 24.04.2020 г.

Разяснение по процедура - 15.05.2020 г.

Информация за отхвърлени проектни предложения - 03.08.2020 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 18.09.2020 г.

Информация за одобрени проекти - 14.10.2020 г.

Информация за одобрени проекти - 10.12.2020 г.

Информация за одобрени проекти - 08.02.2021 г.

 08 февруари 2021 | 10:13