МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-1.010 „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ...

15 юли 2020

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-1.010 „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.“


Заглавна страница - 15.07.2020 г.

Обява - 15.07.2020 г.

Насоки - 15.07.2020 г.

Документация за кандидатстване
- 15.07.2020 г.

Покана и програма за информационен ден - 28.07.2020 г.

Насоки, версия 2 - 11.08.2020 г.

Раязснение по процедура - 11.08.2020 г.
Титулна страница - 11.08.2020 г.

Насоки, версия 3 - 11.08.2020 г.

Списък отхвърлени ПП - 06.11.2020 г.

Решение за класиране - 18.12.2020 г.

Информация за одобрени проекти - 23.12.2020 г.

Информация за одобрени проекти - 01.02.2021 г.

Прикачени документи ПРЕЗЕНТАЦИЯ_ФУМИ_procedura 2   (ppt - 1,64MB) - 30 юли 2020 17:05
Изображения

 01 февруари 2021 | 14:18