МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-2.005 “Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети държави"

05 дек 2018

Заглавна страница - 05.12.2018 г.

Обява - 05.12.2018 г.

Насоки - 05.12.2018 г.

Документация за кандидатстване - 05.12.2018 г.

Информация за получени предложения и становища - 05.12.2018 г.

Разяснения по процедура - 12.12.2018 г.

Разяснения по процедура - 18.01.2019 г.

Разяснения по процедура - 21.01.2019 г.

Разяснения по процедура - 24.01.2019 г.

Списък с отхвърлени проектни предложения - 11.03.2019 г.

Решение за прекратяване на процедурата по отношение на проектно предложение от ДАЗД - 25.03.2019 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 27.05.2019 г.

Информация за одобрени проекти - 06.06.2019

 07 юни 2019 | 11:43