МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за подбор на проекти за предоставяне на БФП съфинансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020: BG65AMNP001-2.004 "Интеграция и законна миграция - предоставяне на подкрепа и обучение ...

06 юли 2017

Процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съфинансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020: BG65AMNP001-2.004 "Интеграция и законна миграция - предоставяне на подкрепа и обучение н граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество"

Заглавна страница - 06.07.2017 г.

Обява - 06.07.2017 г.

Насоки - 06.07.2017 г.

Документация за кандидатстване - 06.07.2017 г.

Насоки променени - 31.07.2017 г.

Разяснения по процедура - 17.08.2017 г.

Разяснения по процедура - 23.08.2017 г.

Насоки, версия 2 - 28.08.2017 г.

Разяснения по процедура - 31.08.2017 г.

Списък с отхвърлени проектни предложения - 20.09.2017 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 10.10.2017 г.

Информация за одобрени проекти - 18.10.2017 г.

Информация за финансиран резервен проект - 15.11.2017 г.

Информация за финансиран резервен проект 2 - 11.01.2018 г.


 11 януари 2018 | 13:47